Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Danışma Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Emine KULUŞAKLI (Başkan)

Öğr. Gör. Emre AK (Üye)

TR