Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emine KULUŞAKLI (Başkan)

Öğr. Gör. Emre AK (Üye)

Öğr. Gör. Müjgan BEKDAŞ (Üye)

Öğr. Gör. Tarık İNCE (Üye)

TR