Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Amaç ve Hedefler

Amaçlar

1.  Yüksekokulumuz bünyesinde yürütülen zorunlu Yabancı Dil dersini nicelik ve nitelik olarak geliştirmek,

2. Kurumsal kültürü yaygınlaştırmak ve kurumsal kapasiteyi artırmak

Hedefler

1.Eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin artırılması,

2. Eğitim personelinin niteliğini ve sayısını artırmak.

TR