Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Emine Kuluşaklı
Müdür
Öğr. Gör. Emre Ak
Müdür Yardımcısı
TR