Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Emine Kuluşaklı
Başkan
Prof. Dr. Hikmet Murat Sipahioğlu
Üye
Doç. Dr. Özge Korkmaz
Üye
Dr. Öğr. Üyesi İnanç Alikılıç
Üye
Öğr. Gör. Emre Ak
Üye
TR