Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT
Müdür

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ KORKMAZ
Yabancı Diller Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi H.Diğdem OKSAL
Müdür Yardımcı V.

FERİT AKSOY
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ