Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon-Misyon

Yabancı Diller Yüksekokulumuzun öncelikli amacı, öğrencilerimize ileri ve akademik seviyede okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırmanın yanı sıra, öğrenmeyi öğrenme, analitik düşünme, sorgulama ve çözüm üretme gibi bilişsel becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Ayrıca, yükseköğrenimlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde tamamlamaya gelen Türk ve yabancı öğrencilere, İngilizce ve Türkçe dillerini, kültürel ve dilsel öğelerle zenginleştirerek öğretmek öğrencilerin gelecekte bu dilleri eğitim ve iş alanlarında rahatça kullanır duruma gelmeleri sağlamaktır.

Yabancı dil öğretimi alanında dünyadaki gelişmeleri izleyip en çağdaş yöntemlerle bu diller öğretilmektedir. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası akademik ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceyi etkin ve işlevsel olarak öğrenmelerini sağlanmaktadır.