Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tarihçe

Yüksek Okulumuz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi 04.02.2020 tarih ve 2020/05-05 Sayılı Senato Kararı ile kurulmuştur. Mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra bilgiye ulaşmak, güncel gelişmeleri takip edebilmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dilin önemi büyüktür. Yabancı Diller Yüksekokulu’muzun öncelikli amacı, öğrencilerimize ileri ve akademik seviyede okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırmanın yanı sıra, öğrenmeyi öğrenme, analitik düşünme, sorgulama ve çözüm üretme gibi bilişsel becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.